Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego ProSport1

1.Postanowienia ogólne
a. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę ProSport1 z siedzibą przy ul. Rolnej 1 w Szamotułach, NIP 787-000-49-88  Sklep umożliwia zakup towarów pod adresem www.prosport1.pl.
b. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie (dalej Klient) a firmą ProSport1 ( dalej Sprzedawca)
c. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
d. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) przez Internet w sklepie www.prosport1.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad i postanowień.
Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.prosport1.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
f. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie, przepisami prawa.

2. Dane Klienta
a. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.
b. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas zamówienia, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności
a. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i rozliczenia transakcji).
b. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz ich poprawek, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedającego. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
c. Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Ceny
a. Wszystkie ceny podane na stronie www.prosport1.pl są podawane z złotych polskich (PLN). Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
b. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

5. Zakupy
a. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.prosport1.pl,
b. Dodanie produktu do koszyka, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
c. Umowę uważa się za zawartą, gdy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pomocą e-maila otrzymane zamówienie Klienta, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz wpływie na konto sprzedającego środków za zamówiony towar.
d. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sprzedającego.
Obowiązującym rodzajem płatności za zamówione towary jest przedpłata - płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego (przed wysłaniem towaru do klienta). Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
e. Sprzedawca informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Dostawa
a. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej.
b. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty kupującego na koncie bankowym sprzedającego.
c. Towary wysyłane są 2 razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki.
d. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).

8. Wymiana towaru
a. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, Sprzedający umożliwia wymianę zakupionego produktu. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt (ten sam produkt w innym rozmiarze lub inny model). Aby wymienić towar zakupiony u Sprzedającego należy zgłosić chęć wymiany mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Sprzedający zapewnia wymianę na koszt kupującego przy pomocy kuriera zwrotnego. Kurier zostawia nowy produkt i zabiera od Klienta przeznaczony na wymianę.
b. Kontakt ze Sprzedającym powinien nastąpić do 7 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego.
c. Koszty związane z wymianą produktu ponosi Klient.
d. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu lub bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.
e. Zwracany produkt winien znajdować się w stanie nienaruszonym w oryginalnym nie uszkodzonym opakowaniu.

9. Odstąpienie od umowy/zwrot towaru - POBIERZ FORMULARZ
a. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W ciągu kolejnych 14 dni towar powinnien być zwrócony do Sprzedającego,
b. W celu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zwrot pieniędzy zostanie przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, po otrzymaniu towaru w należytym stanie.
c. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jest on zobowiązany do odesłania towaru na własny koszt na adres sprzedawcy. Warunkiem zwrotu towaru jest jego odesłanie w stanie bez śladów użytkowania, z metkami i paragonem. W przypadku zwrotu towaru, który był objęty darmowa wysyłką, koszt wysłania towaru do klienta będzie naliczony.
d. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta ( także w oryginalnym opakowaniu !). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, sklep internetowy Prosport1 zwróci uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu, koszty dostawy do klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.

Sklep internetowy Prosport1 nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.

Sklep internetowy Prosport1 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże sklep internetowy Prosport1 dołoży starań, aby cyfrofe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

10. Reklamacje
a. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez jego wymianę. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
b. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu.

11. Prawo autorskie
a. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.prosport1.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.
b. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedający tj. firma ProSport1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

13. Postanowienia końcowe
a. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sprzedającego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zdjęcia produktów umieszczone są na stronie sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
b. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na
stronie sklepu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
c. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument.